Claudia Cadruvi

Gulasch en schelentera
Vorname/Prénom: 
Claudia
Name/Nom: 
Cadruvi
Sprache/Langue: 
rumantsch

Claudia Cadruvi prelegia per Radio::Sheherazade ord siu crimi «Gulasch en schelentera» ch'ei cumparius igl atun 2008, Ediziun Apart. Il cudisch ei screts sin Rumantsch Grischun ed igl ei la tiarza ovra dall'autura sursilvana che viva ad Uznach. La registraziun dalla prelecziun ei vegnida fatga ils 28 d'october 2008 a Berna.
Dis da litteratura Domat Ems 5.11.2011:
Vernissascha dal nov cudesch da Claudia Cadruvi. Moderaziun: Walter Rosselli. Intermezzo musical: Ursina Giger

Aufnahmeort/Lieu d'enregistrement: 
Dmat Ems
Datum Aufnahme/Date de l'enregistrement: 
November, 2011